Jujjujjuj nem vagy belépve! :O

Felhasználási feltételek
A tekifarm.hu weboldal és aloldalainak Általános Szerződési feltételei.
A weboldal használatával egyetértesz az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési feltételekkel (továbbiakban: ÁSZF) továbbá az oldal Adatvédelmi nyilatkozatával ezért arra kérünk gondosan olvasd el az itt leírtakat mielőtt használnád az oldalt.
Tulajdonos és Üzemeltető
A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (lásd: Impresszum). A weboldalon található anyagok, ötletek, elvek, elgondolások, grafikai elemek az oldal teljes tartalma az Üzemeltető tulajdona ezek felhasználása csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 
Regisztráció
 
A tekifarm.hu oldalon történt regisztrációval egy időben létre kell hoznod magadnak egy virtuális állatot ezzel a Tekifarm (továbbiakban nevelde) tagja leszel. Ahhoz, hogy a nevelde tagja lehess ismerned kell, elfogadnod és egyetérteni jelen Általános szerződési feltételünkkel és Adatvédelmi nyilatkozatunkkal. Amennyiben ezekkel nem értesz egyet abban az esetben megkérünk rá, hogy ne használd a weblapot.
A weblapot csak és kizárólag azok a felhasználok használhatják, akik betartják és elfogadják az itt leírt szabályokat.
Az itt leírt szabályok megszegése eseten az Üzemeltető előzetes bejelentés nélkül is korlátozhatja a felhasználó hozzáférését az oldal egyes részeihez, adott esetben törölheti a neveldéről. Ezen esetekben keletkezett esetleges erkölcsi vagy anyagi veszteségért az Üzemeltető magára nézve mindennemű felelőséget kizár.
 
Felhasználási feltételek
 
A weboldalon található anyagok (képek, grafikai elemek, szövegek, tartalmi elemek, ötletek, elvek, elgondolások, bármely az oldalhoz kapcsolódó anyagok) másolása, terjesztése, sokszorosítása, kereskedelmi forgalomba hozatala, más honlapon való elhelyezése szigorúan Tilos kivéve, ha a Tulajdonos előzetesen írásban másképp rendelkezett.
Szigorúan Tilos az oldal képi vagy grafikai elemeinek ideértve betűk, betűtípusok másolása.
Az Üzemeltető az oldalak ellen elkövetett károkozásokkal szemben kizárólag ezt a tevékenységet elkövető a felelős pl.: (jogosulatlan adatszerzés, szándékos károkozás, adatok megsemmisítése, a felhasználók károsítása, hacker tevékenységek, stb..) .Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez ilyen tevékenységről azonnal tájékoztatja az illetékes hatóságot és minden tőle telhető segítséget megad a károkozó kilétének a megállapításához.
A weboldalon több lehetőség van a felhasználók egymással való kommunikációjára, ezek tartalmát Üzemeltető nem vagy csak részben ellenőrzi ezért az ott elhelyezett tartalmakért felelőséget nem tud vállalni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut olyan tevékenység ami a többi felhasználót zavarja vagy az oldal jó hírét csorbítaná abba az esetben az Üzemeltető megteszi a feltételeket megszegővel szemben a megfelelő lépéseket (pl.: kizárás). A weboldal használatának feltételeihez tartozik továbbá, hogy nem teszel az oldalon és annak részein közzé olyan szöveget amely:
- személyes adatokat tartalmaz
- másokra és az oldalra veszélyes elemeket pl.: vírus
- reklámcélú anyagokat
- pl.: scripteket tartalmaz
- az oldaloz és a felhasználókhoz nem illeszkedő képeket szövegeket
- olyan anyagokat ami a felhasználók megtévesztésére károsítására irányul
- személyi vagy szerzői jogokat sértő tartalmat valamint szellemi alkotást és szerzői jogokat sértő anyagokat
- az oldalon semmilyen anyagot ami kereskedelmi célt szolgál
- amely az oldal működését veszélyezteti
- amely az oldal jó hírét vagy az Üzemeltető érdek sérti
- amely bármely egyéb módon árt vagy veszélyezteti az oldal működését
Továbbá nem helyez el az oldalon: politikai hirdetést, szöveget és erre vonatkozó egyéb megjegyzést, semmilyen pornográf anyagot, becsületsértő vagy az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet tartalmazó, riasztó, obszcén, közönséges, fenyegető, trágár vagy bármilyen megkülönböztető jelzést vagy egyéb jogszabályokba ütköző anyagokat.
Ezek megsértése azonnali kizárást vonhat maga után.
 
Amennyiben tudomásod van az előbbiekben felsorolt tiltások bármelyikéről, kérjük küldj nekünk egy e-mail t, hogy megvizsgáljuk azt.
 
Hirdetések
 
Az Üzemeltető nem felelős a weboldalon elhelyezett hirdetések, reklámok valóságtartalmáért pontosságáért ez minden esetben a hirdető felelősége. Továbbá az Üzemeltető nem garantálja a hirdető cég termékének vagy szolgáltatásának minőségét pontosságát valamint a linkelt oldal helyességéért sem vállal felelőséget.
 
Leállások, módosítások
 
Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért.
A weboldalnak egyes részeit vagy a weboldal teljes egészét az Üzemeltető előzetes bejelentés nélkül is módosíthatja.
Az Üzemeltető előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja jelen szerződésben megfogalmazott feltételeket, akár szöveg részben vagy teljes egészében való átírásával. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a változásokról értesítse a felhasználókat valamilyen közleményben. A felhasználók pedig vállalják, hogy időszakosan ellátogatnak erre (ÁSZF) az oldalra külön értesítés nélkül is. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért.
Korlátozás, kizárás
A jelen ÁSZF megsértése esetén az Üzemeltetőnek jogában áll, hogy a weboldal használatához és hozzáféréséhez való jogodat megszüntesse akár előzetes figyelmeztetés nélkül is.
A felhasználási feltételek be nem tartása, megsértése esetén az Üzemeltető azonnal megteszi a szükséges jogi lépéseket.
 
Az Üzemeltető felelősége
 
Az Üzemeltető nem szavatol az oldal tartalmáért és kizár minden felelőséget ezzel kapcsolatban. Kivételt képeznek a Jogszabályban előírtak. A weboldalt mindenki csak a saját felelőségére veheti igénybe.
Fentieket elolvastam, megértettem, tudomásul vettem, a szabályokat elfogadom és betartom.
A felhasználási feltételek el nem olvasása sem mentesít a felhasználási feltételek betartása alól. 
 
Segíthetünk?